zin: animo genoegen smaak voorliefde wens betekenis begrip gevoel gezindheid frase stemming


Deze blog...
 ... is vooral voor gedichten bedoeld: een gevarieerd aanbod aan eigen schrijfsels evenals werk van gewaardeerde dichters.
Ik hoop dat liefhebbers van poëzie in deze keuze van thema's, stijlen, oude en nieuwe werkjes iets naar hun gading vinden.

Je leest in publicaties vaak: "elke gelijkenis met bestaande personen en toestanden is louter toevallig". Wanneer je zelf schrijft begrijp je beter waarom. Onwillekeurig ontstaat al gauw de indruk dat een gedicht de getrouwe weergave zou zijn van personen en gebeurtenissen.
En dit terwijl je merkt hoe het gedicht al schrijvend zijn eigen weg zoekt en zich niet laat inperken door gegevens uit de realiteit.


Ook heb ik het gevoel dat mensen gedichten veel te serieus nemen. Dus ik zou zeggen: vergeet de knipoog niet!