zin: animo genoegen smaak voorliefde wens betekenis begrip gevoel gezindheid frase stemming


15.12.10

Rodenem
met roerende have peuter en kat
arriveerden we in dit nest van
traag levende wezens
dat hogere pretenties dan voorstad had
een vestingtoren met zuiderzicht
bastion van de moedertaal

op dat middendaagse uur
waarop ooit een heiland bezweek
een meisje haar komst in
de sterren schreef

stond ieder meubel op zijn plaats
bakstenen huis aan de spoorweg
waar paarden het gras en
de geraniums trimden

voor het getingel van de ijsroomkar
nam muisje met aankomend
kroost de wijk

een notoire vrouw van de buurt
eens van plezier geweest
koos de berm met
warrig bloeiende bosrank
tussen het spoor en de vaart
voor haar sprong in de dood

decennia reeds schuifelen
steeds dezelfde doffe stervelingen
elke donderdag marktwaarts
slepen volle tassen naar huis

© jindoni
15 december 2010

8.12.10

Tot de samoerai Kikuchi in de sneeuw
wit zilver is de tuin bedekt
hij vindt de koude waardigheid
die in zijn beenderen dringt
in ontzag zonder woord of dank
houdt hij zich staande
hoe geraakt hij op de weg
van volmaakte sereniteit

....................................de oude met het duivelsgezicht
vreemde met gebroken tanden
is trots de zee overgestoken
bezocht tienduizend plaatsen
en waar geen wind was
joeg hij golven op

de sneeuw van shorin is rood gekleurd
eenvoudig de gedachte
dat de geest mee mag sterven
onvatbaar tracht hem niet te vangen
grijp de wijde hemel aan
want strijd en wanhoop
zijn tevergeefs

..................................vrij valt het universum
in minieme deeltjes uiteen
vrede doet haar intrede
een dorre tak opent een bloem
uit de lente voor de prehistorie

in het paleis van kristal
is het gordijn opgehaald
koud en diep zit hij
in de tintelende klaarte
een brandende middagzon in de nacht
de vorm van oude tijden is leeg

.................................op de gladgeschuurde aarde
rijst blank ivoor
uit het merg van een haar
schiep hij bergen en rivieren
verbrijzelde de lege hemel
in één klap
een regen van sneeuwbloemen


© jindoni
8 december 2010

* Bodhidharma en de vrede van de geest
  naar Meester Daichi (14e eeuw) en commentatoren

1.12.10

Adventde dagen gaan open en dicht
een kleine kring - rond de
noordwijk wordt warmte gezocht
kille uithoek van het halfrond

wij gaan weer eens ter kerke
ons gebrandschilderd vergapen
aan barokke altaren waarachter
woede van goden zich niet vermurwen
laat door ondermaats theater
vluchten maar de verdures in

want onverdroten wordt gif gebrouwd
en uitgegoten als vaders DDT
's zomers in de vlieggaten van
wespen generaties van
niet af te breken haten

de bron is helder, enkel zij-
rivieren zijn besmet
  zieke
zielen gekiemd op ziltig land
met dagelijks bitter drinken

wij blijven hopen schuiven
dichter in godshuizen en kroegen
reikend naar de warme hand
met een punt van zoete koek
ons voorgespiegeld door
verlopen sint of kerstekind
in een blind verleden

pasmunt voor wat vrede

© jindoni
30 november 2010

* cursief: citaat uit de Sandokai, 8e eeuw